Obecná ustanovení

Za účelem vyřízení Vašich objednávek potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Provozovatel informačního systému, kterým je: JADO Trade s.r.o. se sídlem Havlíčkova 2088/48, Hodonín, 695 01, Česká Republika, IČ: 04649087, DIČ: CZ04649087, Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91200, plátce DPH (dále jen "provozovatel") prohlašuje, že osobní údaje svých zákazníků zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, přičemž použité budou výlučně pro vyřízení Vaší objednávky a naši další komunikaci s Vámi.

Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujících za účelem:

 • objednání zboží
 • uzavření kupní smlouvy
 • vystavení faktury, dokladu o koupi
 • dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě
 • evidence objednávek pro řešení případných reklamací
 • odměňování věrnosti zákazníků
 • marketingových aktivit
 • informování o akcích, novinkách a slevách

Seznam zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné v souladu s účelem zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci. Provozovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje kupujících:

 

 •          Jméno a příjmení
 •          datum narození
 •          adresa
 •          Kontaktní údaje (tel. Č., E-mail)
 •          bankovní spojení

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu. Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. Dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby jen po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely věrnostního programu a pro marketingové účely se souhlasem dotyčné osoby. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si zboží prostřednictvím internetového obchodu. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje o kupujících získané prostřednictvím internetového obchodu třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy. V souladu s uvedeným poskytuje provozovatel osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručování, telefonní číslo a případně i celkovou cenu objednávky třetí osobě, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu. Provozovatel může dále poskytnout osobní údaje kupujících fyzické nebo právnické osobě za účelem zpracování účetnictví.  

Zveřejnění osobních údajů

Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.